Bli medlem

Nyheter

Enovate var sist uke vertskap for Eurocontroll brukerforum

Eurocontroll arrangerte sitt årlige brukerforum hos Enovate sitt kontor i Veakrossen

Publisert

IMG_2608

Siden 2005 har Enovate levert system for gjennomføring av sertifiseringstester av flygeledere og piloter i engelsk til den europeiske luftfartsorganisasjonen EUROCONTROL. Systemet/sertifiseringstesten brukes av nasjonale luftfartsmyndigheter og organisasjoner som f.eks. Avinor, flere andre større flyselskaper, mv. for å sikre at deres ansatte flygeledere eller piloter har tilfredsstillende engelsk ferdigheter til å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå i luften.

16. og 17. april arrangerte EUROCONTROL sitt årlige brukerforum på Enovate sitt kontor på Karmøy i Vea-krossen. 25 personer var fysisk tilstede og flere deltakere som ikke hadde mulighet til å reise til Karmøy på grunn av manglende hotellrom deltok via Zoom. Ansatte fra Enovate var også med sammen med deltagere fra 17 forskjellige land, og fra fire ulike kontinenter.

Eurocontrol er den europeiske organisasjonen for sikkerhet i luften. Siden 2005 har vi samarbeidet med dem om ELPAC-testen. ELPAC er en test som er utviklet som en følge av krav fra både EU og FNs luftfartsorganisasjon ICAO.

ELPAC-testen er lisensiert til 66 organisasjoner i 56 ulike land. Den benyttes for å sikre at piloter og flygeledere som er tilknyttet de ulike brukerorganisasjonene har tilfredsstillende engelskferdigheter.

Testen vurderer derfor piloter og flygeledere i henhold til ICAOs krav til engelsk forståelse og muntlig kommunikasjon. Oppgavene som gjennomføres skjer i en kontekst som er relatert til piloters og flygelederes arbeidsoppgaver.