Bli medlem

Vi oppfordrer alle næringsdrivende fra Ferkingstad til og med Veavåg å bli medlemmer i Åkrehamn Vekst.

Medlemsfordeler

Medlemsavtale

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 

Hva ligger i medlemskapet?

  • Rabattavtaler. Vi har en rekke avtaler med leverandører som gjør at våre medlemmer får gode rabatter. Dette gjelder annonsering i ulike media, telefoni, kontorrekvisita, flyreiser med mer.
  • Bedriften blir presentert på nettsiden vår. Denne ble høsten 2012 relansert med ny design og nye funksjoner. Nettsiden er godt besøkt med ca 9000 sidevisninger i måneden.  Den kommer høyt i søkemotorer, noe som betyr at om noen for eksempel søker et firmanavn + åkrehamn og dette firmaet er på vår nettside, kommer vår side som regel opp blant de tre første oppføringene i søkeresultatet.
  • Fototjeneste. Om du ønsker det, kan vi ta bilder til bruk i firmapresentasjonen på nettsiden. I medlemskapet er tre bilder inkludert, i tillegg har vi rimelige pakker på 6 el. 12 tilleggsbilder. Disse bildene kan du også bruke på egen nettside og på Facebook.
  • Sosiale medier.  Vi er aktive på Facebook, Twitter og Instagram. Her synliggjøres også aktiviteter og tilbud fra våre medlemmer.
  • Fellesannonseringer. Gjennom fellesannonseringer økes synligheten og dermed effekten av markedsføringskronene.
  • Råd og bistand. Vi sitter på kompetanse og erfaring som medlemmene drar nytte av, og vi kan også spille på vårt store nettverk for å kunne hente kunnskap som medlemmene våre trenger. Vi er kommunens førstelinjetjeneste for nyetablere i vårt område.
  • Kontaktflate/nettverk. Ved å delta i Åkrehamn Vekst sine arrangementer har du mulighet til å utvide ditt nettverk og kontaktflate, og du kan dra nytte av den kontaktflaten vi har ved at du kan få tips om aktuelle samarbeidspartnere, aktuelle kunder etc.
  • Kurstilbud: Vi tilbyr kurs til våre medlemmer i egen regi og i samarbeid med Skape og Level Utdanning
  • Markedsføring av Vestsiå. En av hovedoppgavene våre er å markedsføre Vestsiå – Ferkingstad, Ådland, Åkrehamn, Sevland og Vedavåg. Dette nyter alle bedriftene her godt av og vår filosofi er at om vi alle bidrar til å dra markedsføringslasset sammen jo sterkere blir vi. Så jo flere som blir med i Åkrehamn Vekst jo sterkere muskler får vi og jo større ringvirkninger får det for den enkelte bedriften. Vi vil derfor veldig gjerne ha deg med på laget.

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex