Bli medlem

Nyheter

Nytt tilbud innen rusomsorgen etablert på Karmøy

Vi i Åkrehamn Vekst fikk høsten 2021 melding om et nytt tilbud innen ettervern, forebygging og arbeidstrening. Vi ble nysgjerrige på hva dette var, og kontaktet derfor Halvor Hansen - daglig leder i selskapet.

Publisert

IMG_7457
Halvor Hansen

Da vi nylig traff Halvor og gjengen på Ådland nå i januar var det full gang med salg, rydding, service på biler og utstyr. Inne i lagerhallen var det bygd opp en rekke med forskjellige utstillinger med brukte møbler, vinduer, lamper, nips og større varer som skaper, border, senger med mer. I kontor og resepsjonsdelen var det også aktiviteter på gang.

IMG_7452
Fra en av utstillingene i bruktavdelingen

Etter en omvisning satte vi oss ned med Halvor for å høre hva står egentlig EFA Stiftelsen for. Halvor tenker seg litt om før han smiler og sier at han ikke akkurat er så ung lenger og det er noen år siden han gikk av som daglig leder i Karmsund ABR senter, men han fortsatte å arbeide med å bygge opp to bruktbutikker i samme selskap. Nå hadde han sammen med flere andre tenkt en stund på at det fremdeles var et stort behov for arbeidstrening og ettervern innen rusomsorgen. Selv om han og kona Ingrid er pensjonister, brenner de så mye for de som av en eller annen grunn er blitt avhengig av rus og derfor har det vanskelig i dagliglivet. Vi har fått med oss et flott mannskap av frivillige her på Ådland og det samme med styret i stiftelsen som består av gode og dyktige medarbeidere som brenner for saken vår.

Hvilket tilbud har dere her på Ådland og hva ønsker dere å bygge opp de nærmeste årene spør vi. Jo sier han, vi har et motto «Gi aldri opp» og det har vi tatt med oss inn i bruktbutikken her. Først og fremst skal vi drive med Ettervern, forebygging og arbeidstrening innen rusomsorgen, og det er det vi først har kommet i gang med til nå. Det er kjempeviktig for de som kanskje har i soning, behandling på grunn av rus og kanskje har gjort noe ulovlig for å få endene til å møtes. Når de kommer ut i samfunnet igjen er det alt for enkelt å komme inn i det samme miljøet som tidligere. Det de trenger er først å fremst å komme inn i et godt sosialt miljø med arbeid, kammerater og venner som bryr seg slik at de kan få et bedre liv uten rusen.

Det er Bruktbutikken som er hovedprosjektet nå, men vi ønsker også å tilby hagearbeid, transport tjeneste innen tømming av dødsbo, hjelpe til med rydding og bort kjøring fra kjeller og loft. Vi skal også inngå samarbeid med andre lignende selskaper slik at vi sammen kan drive en helhetlig omsorg hele døgnet for de som trenger hjelp i hverdagen.

Det er mange vi kan takke for all hjelp i oppstarten, men jeg vil spesielt takke Kolle på Tjøsvold som har hjulpet oss med verktøy og maskiner slik at vi er klar til å utføre mange forskjellige tjenester for folket.

bil
En stor varebil er god å ha når vi henter eller leverer varer.

Til slutt sier Halvor at de selvfølgelig vil bli medlem i ÅV som gjør en god jobb for alle bedrifter, butikker og organisasjoner som oss.

Dere kan lese mer om bruktbutikken og EFA stiftelsen her

Vi i Åkrehamn Vekst synes det er prisverdig at dugnadsånden lever i beste velgående her på Karmøy, det er vi også utrolig glade for.