Bli medlem

Nyheter

RH Oppmåling har flyttet inn i nye lokaler

Publisert

Rune Hemnes startet RH Oppmåling i 2007 da han arbeidet offshore. I hjemme periodene drev han firmaet i noen år, før det ble heldagsjobbing og ansettelse av flere medarbeidere. I dag er de 5 ansatte og de hadde inntil nylig kontor og lager i Centrum Varehus. For å profilere seg bedre og få større plass til de ansatte, har de nå flytte inn i helt nye lokaler i Solmarkgården nord for Åkra gamle kirke. Her får vi større og lysere lokaler, samt muligheter for å utvide med flere ansatte sier Rune. Her har vi 5 kontorer, møterom, kantine, lager og datarom samt et fellesareal der vi og kundene kan sette seg ned. Vi har bestilt profilering og skilt til bygget, og vi ser frem til at det blir satt opp snart. [caption id="attachment_20446" align="aligncenter" width="500"] Rune har ikke glemt ut faget og er stadig ute i feltarbeid[/caption] Vi spør videre hva dere arbeider med, kanskje ikke så mange vet hva geomatikk betyr. Det er en samlebetegnelse på innsamling, bearbeiding, analyse, lagring, distribusjon, presentasjon og bruk av romlig stedfestet informasjon. Tidligere sa vi at det het kart og oppmåling eller karttekniske fag. På grunn av at det kun er et sted i Norge som utdanner landmålere har vi fått problemer med å ansette nordmenn, og har derfor sett på hvor vi kan få tak i skolerte landmålere i utlandet. Vi har vært heldige og har tatt inn høyt utdannede personer fra Litauen. I dag har vi to personer fra Litauen den ene er sivilingeniør og har den siste tiden arbeidet mye hjemmefra siden han har blitt pappa. Vi er på teams daglig og har funnet en god måte å arbeide på med hjemmekontor. Vi har de siste årene også begynt arbeid med reguleringsplaner og har ansatt en sivilarkitekt. Han prosjekterer vann, vei og avløp der vi samarbeider med større bedrifter og utbyggere. Vi gjør også samme oppgavene for mindre boligområder og byggefelt. Vi her fått en større allsidighet etter hvert og står nå bedre rustet til å ta større oppdrag med flere fagområder. Vi kan nå ta oppdrag innen landmåling, beliggenhetskontroll, sjøbunnkartlegging, bygg og anlegg, FKB/NVDP dokumentasjon, masseberegning og Vei og VA-prosjektering. Rune nevner også at de samarbeider med et firma i Litauen, Rune kjenner godt til sin samarbeidspartner i Litauen siden han tidligere har jobbet i RH Oppmåling. Min egen tid går mye til å skaffe flere oppdrag, reise i møter og drive oppsøkende salg, men sier at det er viktig at han innimellom er med ut i felten for ikke å glemme faget sier Rune. Det er ikke bare lokalene som er lyse og fine, det går bra med bedriften også, vi har nok å gjøre sier Rune til oss, før vi sier lykke til videre. RH Oppmåling finner du på denne siden Visjon: Vår faglige bredde gir trygghet for at oppdraget løses profesjonelt, med moderne utstyr og programvare