To legers betraktninger i korona-tid

28. august 2020

Fastlege Bjørn Rismyhr

Fastlegepraksis i Coronatiden v/Bjørn Rismyhr, fastlege i Åkrehamn

Symptomer som halsplager, renning fra nesa og hoste er ofte symptomer som bringer pasienten til legen. Slike symptomer kan skyldes både infeksjon og allergi. Vår og sommer er det derfor spesielt vanskelig å skille infeksjonssymptomer fra allergi. Dersom pasienten har feber, blir det lettere. Da er det tydeligere at det dreier seg om en viral eller bakteriell infeksjon. I disse tider er det ikke rart at mange med ovennevnte symptomer er redde for Covid-19 infeksjon.

Fra midten av mars i år har derfor mange henvendt seg til fastlegen for å få avklart årsaken til sine symptomer. Det har ofte måttet skje gjennom video-, eller telefonkonsultasjon. For fastlegen vil ikke ha Covid-19 smittede pasienter inn på kontoret både av hensyn til smittefare og renhold. I første omgang har fastlegen måttet bekrefte grunnlag for testing av Covid-19 infeksjon hos Luftveislegevakten før man har villet teste. Med større testkapasitet kan nå alle som vil, bli testet. De kan ta kontakt for testing direkte med Luftveislegevakten uten å gå gjennom sin fastlege.

I tiden fra medio mars har det for oss alle gått i hyppig såpe – og spritvasking. Og vi holder avstand til hverandre, gjerne mer enn vi liker. Imidlertid har det en god side også. Alle blir mindre infeksjonssyke. Og bakterielle tilleggssykdommer blir færre Det har gjort at behovet for antibiotika har blitt kraftig redusert, forbruket er på landsbasis blitt redusert med vel 70% i forhold til tidligere.

Covid -19 sykdommen har fått innflytelse på sykmeldingsbehovet. I starten kunne vi sykemelde pasienten uten personlig frammøte ved Covid-19 sykdom, eller mistanke om det. Nå løses fraværsbehovet med permittering. Likevel er vi nå mye mer forsiktige med å gå på jobb med infeksjonssymptomer. Det er ikke som før da man gikk på jobb med forkjølelse uten feber og under dekke av Paracet. Nå er det værsågod å holde seg hjemme.

En forandring i hverdagen for lege og pasient er også at pasienten må ta telefonisk kontakt med legen før konsultasjon. Det er ikke bare å gå inn døren til legekontoret. Og særdeles ikke om man har symptomer som kan gi mistanke om Covid-19 infeksjon. Legen skal på forhånd vurdere om man kan komme inn, må testes, om man skal komme til konsultasjon utenom tider det er andre på venteværelset, eller om undersøkelse skal kunne skje utenfor kontoret.

Hvor lenge vil denne situasjonen vare?
Mest sannsynlig vil vi trenge dette og neste år for å komme unna Covid-19 trusselen. Vi må få en effektiv vaksine, den må kanskje settes to ganger med ukers eller måneders mellomrom. I tillegg vil vaksinasjon mot vanlig influensa bli enda viktigere enn før. For risikogrupper vil vaksine mot lungebetennelse være viktig i tillegg.

Midt i elendigheten er vi på den grønne gren: Vi har til enhver tid det vi trenger for å beskytte oss og det beste som til enhver tid finnes til behandling. Det har de ikke alle andre steder i verden. La oss være takknemlige for det og ta godt vare på hverandre, blant annet ved å respektere smittevernreglene. Da skal vi nok komme styrket ut av denne vanskelige tiden også.

Smittevernlege i Karmøy Marin Eikrem

Martin Eikrem Smittevernlege i Karmøy

Det viktigste vi kan gjøre er å holde avstand og følge smittevernreglene for å unngå smittespredning.

Etter at korona smitten kom til Haugalands-regionen i februar er det skjedd mye og heldigvis positive ting. Vi var uforberedt i starten og da Norge ble stengt ned måtte vi starte med blanke ark. Det var i starten vanskelig å få tak i smitteutstyr, vi måtte bygge opp smittevernteam, og lage smitteplaner for kommunen. Selv om vi til tider har hatt oppblomstring av smitte i Karmøy er vi nå i en fase der vi er forberedt og kan ta riktige og gode beslutninger. Vi vet at Covid-19 kan føre til økonomisk katastrofe for landet og må ta hensyn til det også.

Nå er det heldigvis lite smitte, men det kan forandres, derfor må vi hele tiden ha mannskap tilgjengelig dersom det oppstår utbrudd. Vi kan nå oppdage smitte i tidlig fase og spore nærkontakter, sette folk i karantene mens smitte isoleres. En av fem vil ikke ha eller kjenne lite av sykdommen, derfor er det ikke alltid enkelt at en smittet person kjenner det og dermed kan personen smitte andre uten at han/hun kjenner til det selv. Symptomer som kan være Covid-19 smitte er feber, sår hals, tungpusta og tap av luktesans.

Det lokale smittevernet er nå veldig bra, men det kan være krevende med smitte-sporing. Alle som har symptomer pluss nærkontakter skal nå testes. Dere kan bestille time på nett og vi har et krav at 1,5% av befolkningen i kommunen skal testes pr.uke.  Dette kravet greier vi nå fint og jeg må rose smittesportingsteam og leger i Karmøy for det gode arbeidet som gjøres. I Norge har vi hele tiden brukt frivillighet og lagt vekt på informasjon og bruk av smittevern. At vi har prioritert informasjon, fellesskap i samfunnet er bra for at vi har liten spredning.

 

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies