Verdiskapning og attraktivitet i Karmøy kommune, her finner du rapporter

16. mars 2020

På vårt Frokostmøte den 10. mars informerte Næringssjef i kommunen Per Velde om verdiskapning og attraktivitet i vår kommune og resten av landet. Kommunen har bestilt rapporter fra Menon og Telemarksforskning.

Vedlagt er to rapporter fra Menon og en lenker til rapporten fra Telemarkforskningen.

1) Menon: Måltall – verdiskaping

Viser privat verdiskapning for…:

  1. a) Haugalandet i 2018 på 43 mrd, med en vekst fra 2010 på 32%. Tilnærmet 0-vekst siste år. Privat verdiskaping pr innbygger kr. 362 222 (indikator for velferdsutvikling)
  2. b) Bergenregionen 155 mrd, med vekst på 41%. Privat verdiskaping pr innbygger kr. 400 988
  3. c) Stavangerregionen viser 578 mrd med vekst på 59%. Privat verdiskaping pr innbygger kr. 1 696 500

2) Menon: Realinvesteringer

Realinvesteringene de siste tre årene er dalende.

3) Telemarkforskning: Regional analyse Haugalandet

https://regionalanalyse.no/report/11010/0/1

Næringslivet på Haugalandet har hatt lavere vekst i antall arbeidsplasser enn næringslivet i resten av landet siden 2011, og betydelig lavere i prosent i 2018 enn landsgjennomsnittet. Dette indikerer at nærings-attraktiviteten var negativ i 2018. Til sammenligning hadde Stavangerregionen den beste nærings-attraktiviteten i landet. men samtidig blant landets laveste bostedsattraktivitet. Haugalandet har bedre bostedsattraktiviet i 2018 enn Stavangerregionen, men dessverre likevel negativ. Negativ bo-attraktivitet har ført til negativ befolkningsvekst siste år (-0,2%) har også svekket nærings-attraktiviteten. Dette går hånd-i-hånd.

Per Velde sitt foredrag

For mer informasjon, kontakt Per Velde

Per Velde
Næringssjef, Karmøy kommune
Telefon: +47 52 85 74 05
Mobil: +47 950 14 278
E-post: per.velde@karmoy.kommune.no
Nettsted: https://www.karmoy.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25
Postadresse: Postboks 167, 4291 Kopervik

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies