Bli medlem
Åkrehamn

Horminen i Åkrehamn

Åkrehamn Vekst har i samarbeid med Lyder Nes, elever ved Åkrehamn Videregående skole og Driftsavdelingen i Karmøy kommune fått satt opp en autentisk Hornmine i sjøkanten på Næringsområdet Stong/Årabrot i Stongvegen Åkrehamn. Offisiell åpning av Hornmineprosjektet var tirsdag 12. juni 2012.

Hornmine i Stong

Velkommen til Stongsvingen v/Karmøy Bilservice.

Britisk MK 17 mine med akustisk avfyring
Minen ble satt ned på dypt vann oppankret. Primærmålet for denne minnetypen har vært ubåter.
Under 2. verdenskrig la den britiske mineleggeren HMS APOLLO et minefelt som strakk seg mellom Utsira og Karmøy under operasjon” Spellbinder”
Det ble lagt ut 156 miner av typen MK 17 fordelt på 3 minelinjer, der formålet var å sperre denne seilingsleden for tyskere. Minekuplene ble satt ned på ca 9 meters dyp. Mineleggingen skjedde den 11. januar 1945 og HMS APOLLO hadde destroyerne HMS CARRON og HMS ZEALOUS som eskorte fartøy.
Eskorte fartøyene la et røykteppe mellom land og mineleggingsområdet.
Den 12. mai 1945 var HMS APOLLO med og førte kronprins Olav og den norske regjering fra England til Norge.

Akustisk Engelsk Mine MK 17.

Lyder Nes har fått tak i en akustisk engelsk mine fra krigens dager. Den har vært lagret hos den norske marinen, men en ansatt fra Karmøy fikk dette eksemplaret etter at innmaten var tatt ut. Vi har satt den opp her i sjøkanten for å minne oss alle på at krigen var en stor belastning også for det norske folk. Gjennom årene Norge var okkupert var det flere farlige mine eksplosjoner i og rundt Åkrehamn. Lyder Nes har samlet noen av disse historiene i et hefte som dere kan finne på biblioteket eller digital PDF her

Minene i og rundt Åkrehamn

Tyskerne invaderte Norge den 9. april 1940. På sin ferd nordover i landet besatte de også Åkrehamn, som med sine flate, fine sandstrender var et godt egnet sted for en fiendemakt å gjøre landgang. Åkrehamn ble derfor sterkt befestet med en stor mengde brakker, bunkere og beslaglagte hus for mannskaper og med skyte stillinger. Stedet ble også sikret med tusenvis av landminer på Åkrasanden, ved Tjøsvollsvatnet og Stongneset. Det ble også lagt ut kilometervis med piggtrådsperringer langs sjøkanten.
Mange av minene som ble satt ut på sjø og hav, rek ukontrollert med strøm og vær og var stadig en trussel mot mennesker og båter. Også rundt Åkrehamn skapte disse minene farlige situasjoner.

Komandosenter

Holdt mina stabilt med foten.

Ludvig Egge og Torstein Hauge hadde begge sjøhus og sildesalteri ytterst på Mortholmen. Ole Egge var sønn av Ludvig og Johan Hauge som var sønn av Torstein, kom en tidlig morgen roende utover til sjøhusene. Vind, sjø og strøm stod inn mot havna denne morgenen, fra sydvestlig retning. På grunn av vindretningen kom også en hornmine rekende inn mot steinbrygga. De to guttene fikk sjokk da de oppdaget den store hornminen som hadde retning mot brygga. De mistet likevel ikke fatningen og ble enige om å få tak i hjelp så fort de kunne. John sprang tilbake til båten for å ro tilbake etter hjelp, mens Ole skulle prøve å ta imot mina og holde den stabil. Ole går ned til steinbrygga og holder seg fast med ene hånden mens han setter foten ut mot mina for å holde den utenfor brygga. Det går et støt gjennom kroppen av nervøsitet, og mina ruller på foten slik at den kan komme inn i brygga. Men Ole får nytt og nytt tak og greier å holde mina uten at han treffer horna. John har endelig fått tak i hjelp av sterke-Lars. I full fart fyrer han opp motoren i båten og kjører ut til Ole og mina. De setter tamp i den og sleper den ut i rom sjø uten at den har fått gjøre skade.

Sprengning av miner

I mars 1945 la den tyske marine ut anti-invasjonsminer i Brunsvika: svære miner av betong med 50 kg sperngstoff. Disse ble lagt på grunt vann, og sammenkoblet med vaier og gummiflottører. De var vanskelige å sveipe etter krigen, og måtte spenges manuelt én og én.

1945 hornminesprengning