Bransjeoppføring for Åkra Kirke

Besøksadresse
Åkra Kirke
Postboks 26
Åkra Kirkesenter
4296 Åkrehamn
Telefon
52810001
E-post
aakra@karmoykirken.no
Åpningstider
Man - Fre: 0930 - 1300
Nettsted
http://www.aakrakirke.no
Facebook
https://www.facebook.com/aakrakirke/?fref=ts

Den nye arbeidskirka ble vigslet 10. november 1985. Arkitekten var Børge Brandsberg-Dahl.

Kirkesalen er kvadratisk med organisering omkring alter, prekestol og døpefont. Salen er lagt symetrisk om en akse som går diagonalt i kvadratet. Denne aksen fortsetter ut via tuntre til klokketårnet på kirkebakken.

Gamle Åkra kirke
I november 1820 ble denne kirka tatt i bruk, bare fem måneder etter at den gamle var revet. I 1852 ble kirka forlenget, og i 1899 ble det bygd sakristi. Det var alt fra århundreskiftet tale om å bygge ny kirke på Åkra, men i stedet for nybygg ble den gamle kirka restaurert både i 1930-årene og i 1950-årene. Seneste restaurering ble gjort i 1970 då kirken ble stivet opp med stålkonstruksjon, laget av Skudenes Stålindustri.

Åkra menighet består av  1 1/2 prestestilling, kantor, diakon, 2 stk.trosopplærere/kateket, adm.led. og en renholder 14 t. pr. uke.

Åkra nye kirke har en rekke aktiviteter også på vanlige hverdager. Det er en arbeidskirke i ordets rette forstand. Gudstjenester, vielser og bisettelser er de mest kjente aktivitetene innen den norske kirke, men vi har mange andre spennende aktiviteter og nevner her noen av dem:
G18 gudstjenster, Søndagsskole Regnbuelandet, Ungdosmsklubb, 2. stk. kirkeforeninger, strikkekafe, ungdomskoret Sola Fide, trilletreff, babysang, sorggrupper, Koret Sola Gratia, Kar og Møy samling 1. g. pr. mnd. og torsdagstreff.

Er du interessert i å være med i noen av våre aktiviteter er du hjertelig velkommen. For mer informasjon om våre aktiviteter, sjekk internettsidene våre.

Ellers har vi et eget menighetsblad som går ut til alle husstander i vårt område fire ganger i året.

Åkra Menighet ønsker dere alle velkommen til vår kirke og aktiviteter.


← Bransjeoversikt

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies