Bli medlem

Nyheter

Hydrokleen Karmøy ny bedrift fra Veavågen.

John Magne Wroldsen og Kent-Are Andersen jobber begge offshore, mens friperioden fra Nordsjøen blir fylt med servicerens av varmepumper i distriktet.

Publisert

Hydrokleen1

John Magne startet denne bedriften i mars 2023 etter en samtale med sin bror i Grimstad som driver byggefirmaet Wari-hus og har tatt Hydrokleen servicerens inn som ett tilbud til kunder. I august 2023 fikk han med seg Kent-Are Andersen noe som siden har vist seg å være bra siden de overlapper hverandre i forhold til offshore arbeidet. De fikk skikkelig fart i bedriften etter at de var med på Boligmessen i Karmøy Storhall.

De har hatt venteliste for rengjøring av varmepumper, og kundene blir fornøyd når det viser seg at servicerensen med hydrokleen øker kapasiteten på varmepumpene med 30 til 70 prosent. De nevner begge at produsentene av varmepumper anbefaler rens hvert andre år, da vil kapasiteten bli bedre, strømregningen mindre og varmepumpen vil gi god varme i mange år fremover.

Siden undertegnede ikke har prioritert service av min egen varmepumpe bestilte jeg Hydrokleen og fikk en grundig rens av varmepumpens luftgjennomstrømning. De målte før og etter hvor stor kapasitet pumpen gav, og vår varmepumpe økte med 30% etter rens. Videre har jeg sjekket strømbruken min de siste dagene og ser at strømbruken har gått ned med hele 10KW i døgnet. Jeg er kjempefornøyd med resultatet. Vi hadde tidligere snakket om å skifte ut varmepumpen, men kan nå vente med den investeringen i flere år.

Hva er Hydrokleen og hvor kommer den fra, jo den så dagens lys for 11 år siden i Australia og hydrokleen rensing har nå spredd seg til over 50 land. Hydrokleen er utviklet kun for rens av varmepumper og nøkkelen er stor vannmengde og rett trykk. Det gjør at luftveksleren blir ren og varmepumpen blir «Back to new». Dette unike systemet er også en del av det sensitive programmet til Asma og allergiforbundet i Australia. Vi har videre et spesiallaget utstyr med godkjent kjemi og opplæring gjennom Hydrokleen Akademiet.

Etter rensingen kan du igjen puste inn ren luft i eget hus eller i bedrifter og butikker.

SLIK FUNGERER HYDROKLEEN: En varmepumpe er som en støvsuger på veggen hjemme hos deg. Den suger inn luft fra oversiden som går gjennom en varmeveksler. Denne varmer eller kjøler luften før den blåses ut i rommet igjen. I varmepumpen samles det opp skitt, støv, mugg, hudavleiringer, virus bakterier og fett som siden sirkulerer i hjemmet ditt – særlig om man ikke rengjør maskinen regelmessig.

Med en HydroKleen service rengjøres varmepumpen med miljøvennlige og tettede rengjøringsmidler under vanntrykk, slik at din varmepumpe kan prestere som om den var ny. Samtidig fjerner vi alle virus og bakterier som har samlet seg opp i varmepumpen, slik at du kan puste inn frisk luft igjen.

HVA ER EN SERVICE: En service er et vedlikehold og sjekkpunktprogram for at pumpen skal fungere best mulig. En varmepumpe bruker luften i rommet.

(luften suges inn på toppen av innedelen - så oppvarmes /nedkjøles luften i registeret/veksleren, deretter blir luften spredd ut i rommet gjennom viftetrommelen!) Dette fører til at støv, forurensing, sopp, mugg og mikroorganismer +++blir liggende igjen í veksleren. Som blir tettere og tetter, og sprer mer og mer forurenset luft. Dette gjør også at pumpen bruker mer strøm, lager mer støy og får mindre levetid.

VARMEPUMPE VEDLIKEHOLD: For at en varmepumpe/aircondition system skal fungere best mulig kreves det et godt vedlikehold, litt egen innsats (rengjøring av filter!) og en skikkelig profesjonell service med rens av

register(luftveksler) og viftetrommel, som anbefales annen hvert år.

Har du behov for service er det bare å kontakte Hydrokleen Karmøy ved John Magne Wroldsen på mobil 926 87 311 eller epost: johnmagne@hydrokleen.no

Kent Are Andersen mob: 451 99 292 epost: kentare@hydrokleen.no

De er også på facebook med Hydrokleen Karmøy. Der kan du se anmeldelser og mer informasjon. og Hydrokleen.no