Bli medlem

Nyheter

Enovate med nye produkter og løsninger

I Veakrossen sitter Enovate i 2.etasje i bygget til Vedavågen Rør. Det er en kreativ gjeng på 8 ansatte som utvikler programvare for både statlige og litt større bedrifter. Kunder som Miljødirektoratet, Eurocontrol, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Rogaland brann og redning UCO, Oslo Met for å nevne noen.

Publisert

IMG_9834

Enovate er medlem hos Åkrehamn Vekst og vi har funnet ut at de har startet en ny bedrift Terplink og at de har anskaffet seg en stor kopimaskin som nærmest er et trykkeri. Vi sendte derfor en henvendelse til Øyvind Meistad om vi kunne komme på besøk for å høre om nyhetene de holder på med.

Hos Enovate treffer vi Øyvind, Lars og Anita for å snakke om disse nyhetene. Øyvind har jeg snakket med før, men Lars og Anita er nye bekjentskap for ÅV. Anita holder på med support og design mens Lars er CTO på norsk kan vi si teknologidirektør og Øyvind er CEO eller administrerende Direktør. Lars er fra Bergen og er opp til et ½ år på USA kontoret ofte to måneder i slengen. De to andre jobber på Vea. Enovate har holdt på i over 20 år nå og er stadig i utvikling. Digitale løsninger er forsen deres og de utvikler digitale løsninger med kurs, prøver, tester, e-læring og eksamen for mange større bedrifter.

Øyvind forteller at de fikk avtale med Miljødirektoratet i år 2012og at de nå har fornyet avtalen som går ut på testsystem for digital planlegging og gjennomføring av den teoretiske delen av jegerprøveeksamen i Norge. Den nye løsningen som er utviklet i forbindelse med den nye avtalen gjør det er enklere for kommunen som nå ikke trenger å stille med kommunale datamaskiner når eksamen gjennomføres. I stedet gjennomføres eksamen på kandidatenes eget nettbrett eller mobil når de møter opp i det kommunale jegerprøveeksamenslokalet.

I 2022 vant de anbud fra OsloMet om levering av administrasjonssystem for «Tospråktesten for tolker» som gjelder kurs i tolkens ansvarsområder og autorisasjonsprøve i tolkning. Det var i den forbindelsen at de så behov for et bedre system for å koble sertifisere tolker med offentlige oppdragsgivere. Terplink AS ble derfor etablert sammen med to unge entreprenører og Anita holder nå på med design av en nettportal der bedrifter, kommuner og statlige etater på en enkel måte kan finne tolk til mange forskjellige språk. Lars leder denne utviklingen i selskapet og de prøver å lage dette enkelt slik at du finner tolker som er sertifisert på et eller flere språk, og du skal kunne finne tolker med godt tolkespråk selv om de ikke er sertifisert. De ser også på et rating system som kan hjelpe til med å finne den rette kandidaten.  Portalen kan bli viktig for statlige, kommunale og bedrifter som har behov for tolketjeneste. Øyvind presiserer at de har en del arbeid igjen før de kan lansere denne ideen for fullt til alle som ønsker tilgang, men at de er godt i gang, og at de allerede er i samtaler med mulige prototypebrukere.

Kopimaskinen er som et lite trykkeri og det er fortsatt under arbeid med å sette sammen alle delene og prøving av hvilke produkter de kan lage og selge til andre, enten det er organisasjoner eller bedrifter med behov for en kombinasjon av digitale løsninger og print. Vi ser på muligheter for å lage maler og design for å forenkle arbeidet for bedrifter og organisasjoner.

IMG_9841

Da vi skulle avslutte og skulle ta bilde av Lars Schlanbusch, Anita Meistad og Øyvind Meistad var dagens test å skrive ned etternavnet til Lars. Det gikk ikke og jeg bestod derfor ikke eksamen, men heldigvis fant jeg etternavnet riktig stavet på enovate.no. På nettsiden deres finner dere mye mer informasjon om bedriftens informasjon og produkter.