Bli medlem

Nyheter

Susteni AS – Nytt teknologiselskap med avdelingskontor i Åkrehamn

Selskapet har fokus på energiøkonomisering av fartøy, har i februar etablert seg i Åkrehamn Stongsvingen 77, 4270 Åkrehamn og i Ulsteinvik.

Publisert

IMG_9613

Grunnleggerne av selskapet er Per Arne Jarnes, Jan Ove Kleppe og Arild Hatløy, samtlige med fortid iblant annet Marin Teknikk AS, og alle med svært lang erfaring innenfor den maritime industrien. I tillegg har de med seg Mangor Aanensen fra Karmøy som har bred erfaring innenfor salg, marked- og relasjonsbygging med aktører i det maritime markedet.

Selskapet baserer seg på å fremme løsninger for å redusere drivstofforbruket og det globale utslippet av klimagasser fra fartøy.

Gjennom analyser av hvert fartøy, vil Susteni AS kunne rapportere og gi anbefalinger om hvilke tiltak som vil gagne hvert fartøy når det gjelder å redusere kostnadene til drivstoff. Dessuten hvordan fartøyene og rederne på best mulig måte kan imøtekomme de stadig strengere kravene fra myndighetene som nå kommer når det gjelder hensynet til miljøavtrykk.

Susteni har et etablert samarbeid med over 100 høyt kompetente ingeniører innen den maritime industrien, og selskapet er dermed kapabelt til å bistå både i små og større ombyggingsprosjekt av ulike typer fartøy.

Vi har tatt kontakt med Mangor Aanensen for å høre hvor langt de er kommet med denne nye teknologien. Vi treffer han på sitt nye kontor i Stongsvingen der han sammen med flere andre selskaper har etablert seg det siste halvåret.

IMG_9616-1
Mangor Aanensen


Mangor har stor tro på at denne teknologien er verdensledende og de har allerede signert avtaler i USA og Norge. Selskapet er dessuten i gang med et utviklingsprosjekt med tilskudd fra Innovasjon Norge. I dette prosjektet vil Susteni utvikle et «fuel saving»-dataprogram system, som gjør at redere enkelt kan hente ut informasjon fra sine fartøy, og starte analyser og planlegging av hvordan man skal utvikle fartøyet for å redusere utslipp av drivhusgasser i fremtiden. I tillegg vil reder kunne se hvor mye penger det kan spares på drivstoff pr. time, døgn og år i de ulike operasjoner for fartøyene. Som del av dette innovasjonsprosjektet inngår også en «prestudie» av eksosrensing med energiutnyttelse av eksosvarmen.

Susteni har ambisjoner om å ta en sentral posisjon når det gjelder å bistå den maritime industrien med både de miljømessige utfordringer og muligheter som ligger foran en hel næring de kommende årene. Dette markedet forventes å bli stort i årene fremover, og det kan forventes flere ansettelser i selskapet allerede til høsten 2023.

I og med at selskapet nå rigger seg for vekst, vil det i den sammenheng også bli vurdert å styrke egenkapitalen etter hvert.

Vi er i ferd med å ansette flere ingeniører og Mangor håper at en eller flere kan få arbeidsplassen sin her i Åkrehamn. En av våre samarbeidspartnere i Nederland har utviklet noe av systemet som er testet ut og installert på 15 tankskip med meget gode resultater. Det Susteni tilbyr er å analysere hver enkelt båt for å finne den gunstige løsning.

Vi jobber også med omdanning av CO2 til tørrstoff. Vi har også investert i det nyeste innen 3D teknologi, som gir nøyaktig og tidsbesparende as-built informasjon. EKS for et rom eller område som skannes med en toleranser innen 1 mm avvik på opptil 70 meter for rør, kabelbaner, ventilasjonskanaler osv.

3d-scanner

Skanning av komponenter før design og installasjon gir nøyaktig informasjon for prefabrikasjon, og av en konvertering og reduserte ettermonteringsperioden ved verftet.

Vi har også samtaler med lokale selskaper og kan nevne Sveholmen på Husøy som driver fraktebåter. Vi kommer også til å kontakte andre bedrifter lokalt både på land og sjø.

Vi har flere ganger vært i Seattle der vi må berømme våre Norskamerikanere Sig Hansen og Tor Tollesen, de har vært til god hjelp for oss og skaffet selskapet vårt en rekke med nye kontakter. På fiskerimessen i Seattle fikk vi være med på standen til Lunde Electronics som eies av Tor. Her var alle innom, Tor kjenner de fleste i dette miljøet og det var her grunnlaget for vår første avtale i USA ble skapt. Peter Pan Fishery i Alaska er et stort selskap i USA og vi ser frem til å arbeide sammen med dem for å utvikle gode miljø løsninger for bedriften. Videre har vi gode relasjoner med flere selskaper der vi stadig er i dialog og kan nevne Trident og American Seafoods.
Uten Tor og Sig hadde vi ikke fått innpass så snart hos noen av Amerikas største sjø relaterte selskaper. Takk for en fantastisk gjestfrihet og hjelp på våre turer til Seattle sier Mangor til slutt.

IMG_9619
Mangor Aanensen sammen med Tor Tollsesen