Bli medlem

Nyheter

Trenger du nye medarbeidere, NAV kan hjelpe dere.

Nav kan søke etter kandidater eller dere kan selv gratis lyse ut stillingen på arbeidsplassen.no

Publisert

Nav

Trenger du en ny medarbeider?
Vi kan søke etter kandidater med den ønskede kompetanse/erfaring og dele kandidatliste inkl. CV med deg. Det er helt uforpliktende og gratis. Du vurderer om noen er aktuelle for stillingen/vikariatet.

Ønsker du å lyse ut en ledig stilling?
Dersom du selv ønsker å lyse ut en ledig stilling, kan du enkelt gjøre det på Arbeidsplassen.no.


Vil du bidra til at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CVen får delta i
arbeidslivet?

Det kan være aktuelt for NAV å bidra med ulike økonomiske virkemidler dersom du vurderer å tilby jobb til en som er under oppfølging hos NAV.


Kontakt oss gjerne neste gang du trenger flere medarbeidere eller ekstrahjelp/vikar, eller du ønsker å diskutere dine muligheter for inkludering.

Med vennlig hilsen
Markedskontaktene ved NAV Karmøy-Bokn:

Anne Britt Gjøsæter,
tlf. 406 21 179
epost: anne.britt.gjoseter@nav.no

Hilde Vikra
tlf. 480 91 911
epost: hilde.vikra@nav.no

Telefon Nav: 55 55 33 33
Arbeidsgiver telefonen: 55 55 33 36 www.nav.no

handyman-g18528c459_1920