Åkra IL i pandemitid

17. mars 2021

Åkra IL har fått ny daglig leder Glenn Ivan Hemnes fra 1. desember 2020. Vi tok turen til det nye idrettshuset som er samlokalisert med de to nye kommunale idrettshallene.
Glenn Ivan har de første månedene arbeidet mest om å finne ut hvordan idrettslaget er organisert og sammen med en innleid konsulent laget et nytt styringsdokument for alle avdelinger. Dette skal godkjennes av hovedstyret før det blir tatt i bruk. Den nye strukturen skal gjøre det lettere for alle avdelinger, medlemmer og hovedstyre med egne maler. Det vil lette arbeidet når nye styrer blir valgt, medlemsregisteret vil hele tiden være oppdatert og nye medlemmer får god informasjon når de melder seg inn. Kommunikasjon er en viktig del i et idrettslag, det er også tatt med i det nye styringsdokumentet. Vi skal bli bedre på sosiale medier og har en dialog med vår nettsideleverandør for å gjøre sidene enda bedre.
Vi skal gjøre Åkra IL som en enhet selv om vi har forskjellige avdelinger i vårt fleridrettslag. Vi holder på å lage en plan der alle skal være inkludert og at vårt aktivitetsnivå skal tilpasses alle og at ingen skal falle utenfor. Det sosiale aspektet er og blir viktig for å videreutvikle et stort idrettslag som vi er. Vårt slagord «Vi spele i samen» skal vi greie å utnytte med nytt klubbhus og alle fasiliteter inne og ute. God og sunn økonomi er også nødvendig for at vi skal nå våre ambisiøse målsettinger.
Vi må grunnet pandemien avholde vårt årsmøte på teams, og håper at det blir godt oppmøte på nett sier Glenn Ivan.

Det er nå 1.år siden nedstenging av Norge, hvordan har pandemien virket inn på idrettslaget? Nå var ikke jeg med i 2020, men jeg har fått informasjon av hovedstyret sier Glenn Ivan. Gruppene har vært utrolig flinke til å tilpasse seg den nye hverdagen, omstillingen har selvsagt vært vanskelig og krevende, men det har gått fint. Aktiviteten har vært god, men vi har mistet noen på veien og håper på at de som har sluttet kommer igjen når hverdagen blir normal igjen. Vi har litt utfordringer når det gjelder turn og trampett, der vi er nødt til å dele inn utøvere i mindre grupper, men har for få instruktører og trenere. Vi har likevel greid å holde det i gang, og ser nå en lysning utover sommeren. Innendørs idrett over 20 år er taperne i forhold til trening i koronatid, og vi håper og tror at de snart kan komme i gang med sin idrett igjen. Situasjonen for barn og ungdom er vanskelig, og vi håper at samfunnet kan komme skikkelig i gang snart. Varer pandemien til langt ut på høsten kan det bli kritisk for ungdommen, og vi spør oss selv om det er mer vi kan gjøre i idrettslaget. Alle avdelingene har og er kreative og finner alternativ trening og sosiale tiltak for å holde gruppene intakt.

Idrett har også et konkurranseelement som er viktig, kommer vi ikke i gang med konkurranse i løpet av de nærmeste måneden vil det være negativt for barn, unge og ikke minst de voksne utøvere. Vi skal ha lov til å være gode, men skal også greie å ta vare på alle.
Glenn Ivan håper at den nye stadion kan være ferdig i august, det vil gjøre Åkra IL sitt anlegg komplett.

Etter vårt møte med Åkra IL ble Haugalandet stengt helt ned og alle idrettslag har innstilt sine aktiviteter frem til og med 17. april.

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies