Tore Hafte Staalesen ny Administrerende Direktør i RTS

19. februar 2021

 

Tore på møterommet der verdensklokkene står på veggen. Det er viktig å vite hva klokken er i andre verdensdeler for RTS

Tore ble tilsatt som ny leder i RTS den 1. januar i år. Han har lang erfaring fra flere offshoreselskaper og har vært prosjektleder i flere større byggeprosjekter innen olje og gassindustrien. Han har videre erfaring innen marine operasjoner og har to ganger vært i Vladivostok der han var med å bygge og sette ut to oljeinstallasjoner i Stillehavet. Vi har tatt en titt på Linkedin profilen til Tore og ser at han har bred erfaring som kommer til nytte i hans videreutvikling av Rental Technology & Services eller RTS som den er forkortet til.
Han har bodd og arbeidet i Stavanger i 30 år, men siden han er fra Haugesund, og fikk tilbud om denne stillingen etter å ha vært med i RTS styret fra sommeren 2020, måtte han si ja til utfordringen.
Tore sier at RTS er et Teknologi selskap som lager alt fra bunnen av selv. De er internasjonalt anerkjent for deres unike produkter. Alle i bransjen kjenner til RTS.
Selskapet skal satse enda mer på utvidelse av elektronikk miljøet her på huset, det er dette vi kan og skal utvikle videre. Vi har nå 4 stillinger ute, og ser allerede nå tidlig på året at omsetningen er meget bra. Vi satser på kunnskap og har flere områder vi ønsker å gå inn i, som havbruk, det grønne skiftet, forskning på havområder og selvsagt utvikling av nye produkter som våre kunder etterspør.

Bølgekraft generator er under testing for tiden.

Vi har en bølgekraft generator stående utenfor som vi forsker på og ønsker å ta i bruk i havområder uten landstrøm eller at vi må ha et stort skip i drift. Med denne generatoren kan vi styre tre droner for å forske og kartlegge havområder med mindre budsjett enn tidligere.

En fisk og blekksprut er med på alle produktene RTS lager

Det grønne skifte kommer og vi er klar til å være med. Vindmøller til havs trenger vår kompetanse og utstyr nå de skal i gang.
Til slutt må jeg få si at Freddy og Odd Kåre har laget en internasjonal og god bedrift på Åkra og jeg er glad jeg kan være med å utvikle den videre.
Dere kan lese mer om bedriften på rts.no

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies