Bygg & Industri AS er et nytt selskap i Veakrossen

11. juni 2020

Fra venstre : Stig Gramnes, Rasmus Ferkingstad og Glenn Vea

Glenn Vea og Rasmus Ferkingstad driver hvert sitt firma der Glenn er entreprenør og hans firma GTI
Karmøy AS driver med gravearbeid med store og små maskiner. Rasmus driver Brødrene Ferkingstad
der primæroppgavene er betongarbeid, flis legging og murarbeid.

De samarbeider om anbudsjobber både til bedrift og privatmarkedet. De har i lengre tid snakket om
å starte et tømrer-firma slik at de kan ha en helhetlig fagkjede fra graving til ferdig produkt. De startet
derfor opp et nytt firma Bygg & Industri AS den 9. mars i år med to tømmermenn ansatt. Den 12
mars stengte myndighetene landet grunnet pandemien, men heldigvis hadde det nystartede
tømmerfirma allerede en del arbeid som var avtalt. Til høsten begynner to nye ansatte i firmaet og
dermed kan de tre bedriftene legge inn anbud på enda større jobber.

Det nye snekkerfirmaet har i dag tre prosjekter gående. De restaurerer Sanitetsbygget i Kopervik
med ny kledning og dør og skal begynne på taket i august. Flottmyrgården Treningssenter er i ferd
med å bli oppgradert og nå er de kommet til garderobene som skal bli nye. På Ekrene setter de opp
en ny garasje og bygger terrasse.

Endelig kan vi levere en totalpakke med Grunnarbeid – Mur – Tømmerarbeid sier de to gründerne.
De ønsker å gi tilbud på hele Haugalandet både på bedrift og privatmarkedet. Glenn sier videre at
håndverkerarbeidet har eskalert etter at pandemien slo til i Norge. En annen ting vi nå står bedre
rustet til er muligheter til å flytte/leie ut personell mellom de tre bedriftene dersom det er
nødvendig.

Brødrene Ferkingstad AS kontaktes på 959 73 574 eller epost: rasmus@br-ferkingstad.no
GTI Karmøy As kontaktes på 909 24 977 eller epost: gti.karmøy@gmail.com
Bygg & Industri AS kontaktes på 959 73 574 eller epost: post@byggogindustrias.no

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies