OPPFORDRING FRA KOMMUNEN OM IKKE Å KJØPE ELLER SELGE HELIUMBALLONGER

7. mai 2019

I formannskapet den 1. april ble det besluttet å oppfordre kommunens innbyggere, skoler, utsalgssteder, frivillige lag og foreninger og 17. mai komiteer om ikke å kjøpe eller selge heliumballonger på 17. mai arrangementer.

Til 17. mai komiteer, barneskoler, utsalgssteder, frivillige lag og foreninger og innbyggere i Karmøy kommune.

OPPFORDRING OM IKKE Å KJØPE ELLER SELGE HELIUMBALLONGER

I formannskapet den 1. april ble det besluttet å oppfordre kommunens innbyggere, skoler og 17. maikomiteer om ikke å selge og kjøpe heliumballonger på 17. mai arrangementer.

Grunnen til oppfordringen er at ballonger som kommer på avveie bidrar til marin forsøpling, i tillegg til at heliumet er en begrenset ressurs.

Heliumballonger består av plast, aluminiumsfolie og nylon og er dermed ikke nedbrytbar. Ballonger kan gjøre stor skade på dyr og marine organismer dersom de havner på avveie. Den siste tiden har det blitt funnet plast i magen på en rekke dyrearter, da særlig arter som tilhører den marine næringskjeden, og det uttrykkes en bekymring for hvilke konsekvenser dette kan ha for dyrene og for økosystemene de tilhører.

Det er også en utfordring til heliumet som benyttes i ballongene. Heliumet er et grunnstoff med lav massetetthet og lavt fryse- og kokepunkt. Disse egenskapene gjør at heliumet har en rekke bruksområder; blant annet kjøleelement i romteknologi og medisin, detektoragent ved lekkasje i rør og tanker, og som «ballonggass» i luftskip. Den lave massetettheten til heliumet gjør at gassen ved frigjøring til luft vil flyte ut av atmosfæren og dermed bli utilgjengelig for oss. Helium anses derfor å være en begrenset ressurs, som på grunn av sine mange viktige bruksområder bør forvaltes slik at ressursene varer lengst mulig, og da ikke nyttes til underholdning i heliumballonger.

Vi vil derfor oppfordre 17. mai komiteer, barneskoler, utsalgssteder, frivillige lag og foreninger og innbyggere i Karmøy kommune følger oppfordringen fra formannskapet i kommunen og ikke kjøper eller selger heliumballonger.

Med vennlig hilsen

Jarle Nilsen
Ordfører

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies