Kommuneplanen for Åkrehamn(Byutviklingsplanen) vedtatt i formannskapet

30. april 2019

kommunedelplanen for Åkrehamn blir antagelig endelig vedtatt i kommunestyret den 13. mai. Saksforberedelsene ligger ute, når planene er vedtatt blir de kunngjort og publisert i etablerte kanaler. Åkrehamn Vekst ser frem til at saken vedtas og at vi får starte oppbygning av infrastrukturen i Åkrehamn

Her ligger alle dokumentene i saken

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies