Karmøy Næringsfond er etablert

18. mars 2019

 

Karmøy Næringsfond

Prosess og investeringsbeslutning

Validé utøver forvaltningen av Karmøy Næringsfond i tråd med mandat og eierstrategi utarbeidet av Karmøy kommune. Mandatet til fondet er å bidra til å møte behovet for risikokapital i gründerselskaper i tidlig vekstfase, små- og mellomstore bedrifter (SMB) som arbeider med en ekspansiv strategi for å løfte selskapet til en ny vekstfase, eller selskaper i omstilling hvor ansatte overtar driften hvor konsernet har besluttet nedleggelse av lokale arbeidsplasser.
Hensikten er å ivareta og skape nye arbeidsplasser i kommunen og konkurransedyktig avkastning til eierne gjennom utvikling og salg av disse virksomhetene.

Søknadsprosess

Søknader må skrives etter egen mal som du finner ved å klikke på «Søknadsskjema» lenger nede på siden, og sendes til aase.samdal@validehaugesund.no og/eller rikke@validehaugesund.no
Det er viktig at kriteriene for søknad er oppfylt. Les kriteriene ved å klikke på knappen nedenfor.

KRITERIER FOR SØKNAD

SØKNADSSKJEMA

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies