Årene går, men Åkrehamn Vekst består

18. desember 2018 — Blogginnlegg av Per Inge Eriksen

Isbanen Lørdag 10 februar 2007

Det er merkelig å tenke på, men vi er allerede blitt 13 år gamle (snart 14 år) å dette er første året som tenåring 😊

Åkrehamn Vekst ble stiftet 2. mars 2005 og den første tiden hadde vi kontor i Skudenes & Aakra Sparebank før vi flyttet til Rådhusvegen og 2 etasje i bygningen hvor posten tidligere holdt til. Senere flyttet vi til nye lokaler på Centrum Varehus 2. etasje hvor vi fortsatt holder til.

Her er en liten bit av Årsmeldingen for 2005:

Åkrehamn Vekst ble etablert den 2.3.2005 etter at initiativtakere til foreningen hadde arbeidet med prosjektet fra høsten 2004. I slutten av 2004 ble det satt ned et interimsstyre bestående av Olav Bøhn, Ludvig O. Egge, Olav Emil Hansen, Thomas Liknes og Per Inge Eriksen.

Hensikten ved å etablere Åkrehamn Vekst var å fremme Åkrehamn som et vekstområde for:

  • Handel
  • Næring
  • Vekst i sjørelatert virksomhet
  • Nyetablering av virksomheter
  • Kultur, foreningsliv og et godt sted å bo
  • Samarbeid og samhold = bedre resultater

Gruppen arbeidet med flere løsninger på hvordan foreningen skulle sammensettes og om det skulle etableres et AS eller en ren forening. Interimsstyret fikk også gode råd fra næringsavdelingen i Karmøy kommune ved Inger Haavik og Bjørn Oddvar Madsen.

Fra januar 2005 arbeidet daglig leder sammen med interimsstyret med presentasjon av Åkrehamn Vekst for næringslivet i Åkrehamn. Hensikten var å skaffe økonomisk støtte og verving av medlemmer til ÅV. Frem til stiftelsesdatoen ble det vervet 85 medlemmer og målet vårt for hele 2005 var 95 medlemmer, så vi var allerede godt i gang. Økonomisk arbeidet vi helt frem til stiftelsesmøtet med å skaffe midler, slik at vi kunne konsentrere oss om etablering og vekst etter stiftelsen.

Foretningsplan ble laget for å ha en plan, visjon og mål å arbeide utfra.

Skudenes & Aakra Sparebank stilte kontor og møbler til gratis disposisjon i perioden før etableringen, noe som var en god hjelp for å slippe store kostnader før vi var stiftet.

God mediedekning var også en fordel som gav oss en god start og fokus på hvorfor vi ønsket å lage en forening for handel og næringsbedriftene i Åkrehamn, Sevland og Ådland.

Handelsstandsforeningen i Åkrehamn var representert i interimsstyret med to personer. Det at den eksisterende handelsstandsforeningen var med i arbeidet for å etablere ÅV, var også avgjørende for at vi skulle komme i mål. Handelsstandsforeningen gikk inn i ÅV med hele sin virksomhet.

Interimsstyret var også innforstått med at etableringen av ÅV var en prosess som kom til å ta tid før organisasjonen satte seg. Et perspektiv på to år var utgangspunktet for å etablere virksomheten og få en økonomisk ryggrad som vi trenger for å videreutvikle ÅV og næringsvirksomheten i vårt område.

Da vi startet overtok vi Åkrehamn Handelstandsforening sine 65 medlemmer og i løpet av 2005 håpet vi at vi kunne få 85 medlemmer til sammen. Der tok vi heldigvis feil siden tallet var 122 medlemsbedrifter første året.
Siden den gang har vi utviklet oss videre fra en ansatt til å bli to fra år 2012 til i dag, dette hadde ikke vært mulig uten våre trofaste og gode sponsorer slik at vi greier å opprettholde 1,5 årsverk. ÅV arbeider også ti timer i uken på Amfisenteret og det gir oss en kjærkommen inntekt. Nå er vi blitt 180 medlemmer og håper vi gjør en god jobb for våre medlemmer og innbyggere i Åkrehamn og våre nærområder fra Ferkingstad til Vea.

Anne og Per Inge ser frem til et nytt år med nye muligheter og ikke minst nye etableringer, flere arbeidsplasser og gode oppvekst og bomiljø på vest Karmøy.

Ønsker alle våre innbyggere et riktig godt nyttår og en fredelig julehøytid.

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies