Hva velger du? løpe fra eller møte livets smerte? 

12. mars 2018

Jeg møter innimellom på personer som forsøker å løpe fra livets smerte. De sier at de ikke vil gå inn i det vanskelige, nå vil de se fremover. Et spørmål man ofte glemmer å stille er: ER DETTE MULIG?

Det som forvirrer mange er at vi som jobber med livets smerte sier ulike ting. Noen sier glem plagene dine, lev livet. Mestringskurs tilbys, slik at man kan lære å leve med problemer, istedenfor å løse dem. Andre som meg sier, eneste vei ut av problemene dine er å møte det som plager deg.

Det er mulig å løpe fra livets smerte en stund. Men bare for en stund. Kroppen vil av seg selv søker en balanse. Derfor vil det som er ubearbeidet, og fortrengt, dukke frem i bevisstheten på et senere tidspunkt. Man kan derfor ikke løpe fra livets smerte, men man kan utsette den.

Et annet spørsmål, som også ofte glemmes er: HVA ER KONSEKVENSEN AV Å FORTRENGE OG BENEKTE PLAGENE?

Ja, for det har konsekvenser. Det tar mye energi å fortrenge ubearbeida hendelser. Mange blir slitne. Andre urolige. Andre igjen har smerter og tankestress. Man kan få ulike former for plager.

Et DILEMMA «de som fortrenger» møter er: ingen utenfor oss selv kan fikse en ubalanse som finnes inni oss. Det kan man bare gjøre selv. Kun man selv kan endre dype tankemønstre inni oss. Kun vi selv kan gi slipp på indre stress. Mange trenger en hjelper i slike prosesser, men jobben må man gjøre selv.

Et vanlig mønster som leder til fastlåsthet er når man (ubevisst) gir ansvaret for egen helse til andre (leger, NAV).
Man sitter da i baksetet og ikke i førersetet på den bilen som heter eget liv. 

Et annet mønster som fører til fastlåsthet er når man ikke vet hvordan man kan hjelpe seg selv. Man har ofte forsøkt ulike ting, og på et tidspunkt gir man opp.
Man setter seg på gjerde, istedenfor å prøve flere nye ting.

Her kommer en utfordring til deg som sitter i baksetet eller på et gjerde:

Når de ting man har prøvd ikke virker,
og man ikke vil være syk resten av livet,
og man vil hjelpe seg selv,
da må man gjøre noe nytt, noe man aldri før har gjort.

Skal du få til noe nytt, må du gjøre noe nytt!
Healing er handling!

Dette er for mange vanskelig, fordi de forvirres av Monkey mind. Monkey mind er sabotørtanker. Moneky mind sier:
– det virket sikkert ikke
– er det dokumentert med forskning?
– det passer ikke deg
– det tror du ikke på
– det har du ikke råd til
– det har du ikke krefter til
– det får du sikkert ikke til og 1000 andre tanker som sår tvil og skaper usikkerhet for å stoppe en i å prøve det nye.

Hvorfor er det så vanskelig å hjelpe seg selv, undres du kanskje. Kroppen vår er smart. Den husker. De hendelser i livet som setter seg i kroppen er de hendelser som er for vanskelige for oss. Det er ikke 17. mai og bursdager. Det er en eller flere situasjoner som HAR overveldet vårt nervesystem. Når nervesystemet er overveldet, kan man gjenkjenne kroppens stressreaksjoner. De kalles flykt, kjemp og freeze reaksjoner. Flykt, kjemp og frys reaksjoner viser at vi har stress i kroppen, men de viser ikke hva stresset handler om.

Vanlige flykt og kjemp reaksjoner: uro, frykt, angst, rastløs, slapper aldri av, anspent, smerter, hodepine, høyt blodtrykk, tankestress.

Vanlige frys reaksjoner: maktesløs, hjelpeløs, avmakt, sliten, tanketom, uten kontakt med følelser, nummen, mage/tarm problemer, frysen, svimmel, kvalm.

BAD NEWS: Flykt, kjemp og frys reaksjoner som er fastlåst stress i kroppen, sitter i kroppen helt til vi får løst opp ubalansen i nervesystemet. Slike reaksjoner går ikke over av seg selv. Desverre.

GOOD NEWS: Det er mulig å gjenopprette balansen, gi slipp på dette fastlåste stresset, mulig å heale seg selv, uten å gå inn i traumene, uten å gå inn i storien, det vonde.

Det kroppen også husker, er at når vi «lagret stresset», en ubevisst prosess, så var dette for vanskelig for oss. Når vi da, ofte mange år senere, kommer i kontakt med det gamle stresset, har vi en automatisk indre motstand, en beskyttelse mot å bli overveldet igjen. Vi må derfor ofte kjempe litt med oss selv, utfordre oss selv litt, for å overvinne denne motstanden.

Kroppen vår er magisk. Den healer seg selv. Vår jobb er å legge tilrette for at dette kan skje. Dette gjør vi når vi vender oppmerksomheten innover. Hos de fleste sitter plagene i den indre kroppen. Derfor må vi lære oss å lytte til kroppens signaler. Vi må lære å forstå hva plagene våre forsøker å fortelle oss. Dette kan være en vanskelig prosess alene. Noen klarer det. Mange har nytte av hjelp til de lærer teknikken.

Veien ut av plager består av flere steg.
1. steg – man må ville hjelpe seg selv, selv om det koster energi og penger
2. steg – man må selv eie ansvar for egen healing prosess
3. steg – man må prøve noe nytt, når det man har prøvd ikke virker
4. steg – man må lære seg å lytte til og forstå kroppens signaler (plager)
5. steg – man må lære seg minst en metode som reduserer stress i egen kropp
6. steg  – man må holde ut, selv om endringen tar tid, ofte flere år.

Er du 55 og bruker 5 år på å bli frisk har du kanksje glede av dette i de neste 30 år.

På Balanzen Karmøy, tilbyr vi yoga, samtaler og kurser for deg som vil hjelpe deg selv.
11 mars 2018. Hildur Vea, phd.

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies