Sinnataggen har søkt te ann Donald om nye hovedstad på Karmøy

11. desember 2017 — Blogginnlegg av Sinnataggen

Ka e det med desse politikarane i Karmøy, har dei skylappar elle?

Eg har skreve brev te ann Donald itte at han fekk bestemt at Israel sko byta hovedstad. Nå har eg søkt te han om at han må bestemma at Åkra blir hovedstaden på Karmøy, å at adle kommunestyre representantar ska komme fra Åkra. Med må rydda opp i driten så ann Donald seie.

Nå e det snart jul, men det ser ut som om dei så styre ståke i Karmøy har julaferie stysste parten av året, kan slengja på dei ansatte så styre i kommunen og på den.

Ka e det eg e så forarga på nå da, jo misunnelsen så stadig e et evigvarande problem i Karmøy. Nå har Åkrabuen fått nokk trur eg at dei meina. Fysste så blir dei pressa te å løysa inn område te ny skule, så betemme dei seg itte at det e løyst inn atte nå ska med ikkje bygja men omkalfatra på dei gamle skulane, e dei med sine fodle fem elle. Sjefen seie at nå greie dei seg sjøl på Åkra skule uten å leiga ein an plass neste skuleår. Har han fått solstikk midt på vinteren? Dei så går i 7 klasse e i dag på ungdomskuel, å blir varande der siå dei ska opp i 8 klasse. Neste år kjeme der jo nye fyssteklassingar te Åkra skule, hallo!!! Kor ska dei vara då da, der e jo allerede follt på Åkra skule med dei så e der nå. Sist der blei snakk om skule for nogen år siå kom kommunen med tal på kor mongje ongar det kom te å gå på Åkra skule, me så bur her visste jo at det ikkje stemte. For her laga med ungar fremdeles å mongje hus å leiligheter blir sett opp. Hallo!!! Det e jo kommunen sjøl så seie at me ska fortetta i sentrum. Nå prøve dei å lyga seg te nye prognoser så slett ikkje kan stemma, barra på det eina feltet i skulekrinsen ska det sedjast opp 45 enheter. Trur kommunen at det vil flytta inn ungar og der elle? Nei da prognosen deiras går ner HALLO!! e med kåmen te molboland elle.
Hadde Åkra Skule vore ein privat bedrift hadde ann vore stengde for lengje siå, å det versta e at med snakka om 200 små ungar i ein skule så har passert 100 år for fleire år siå. Kommunen burde longskjemmas.

Så va det Idrettshallar på Åkra, der må eg faktisk berømma dei ansatte i ledelsen i Karmøy kommune.
Fysste så brukte Åkra IL mongje år for å laga et nytt idrettsanlegg med alt i ett så det hette, Idrettshallar, tribunar ute med ny stadion, egen liten hall for turn å møterom osv for idrettslaget. Dei hadde ein avtale med fylke så ville leiga eine hallen på dagtid og trudde at kommunen hadde brok for det sama. Så bestemte kommunens politikarar i posisjon seg for dei sko bygja hallane sjøl å der datt leigeinntektene te Åkra IL i dass, men ok det ordna seg sikkert. Kommunens administrasjon og IL sette seg ner å fant ut at kommunen sko bygja det IL trengte å dei sko betala leiga for det, møkje og forresten.
Men då slo misunnelsen te i dei politiske partiene så nå må Idrettslaget bygja for seg sjøl, tru det dei så kan, her ska med ikkje få et samla anlegg men to så ikkje henge i samen. Hengja i samen gjere ikke politikaranne i kommunen heller, det e jo snart fleirtal for dei uavhengige.

Godt at eg har søkt om ny hovedstad på Karmøy, seie ann Donald nei søkje eg om å oppretta Åkra kommune igjen, det kan i alle fall ikkje bli verre enn nå.

Sinnataggen tar julaferie men e lettare oppgitt å møkje, knallmøkje forarga å irriterte på dei så styre i kommunen vår, hvis den e vår ennå da.

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies