Bankbygget på Vea, internasjonalt i utforming

Skudenes & Åkra Sparebank AS sitt bankbygg i Veavågen.

Utgangspunktet for bankvirksomhet i Veavågen er kundene og forholdet til Skudenes & Åkra Sparebank.

I tidligere dager nærmere bestemt i 1951 var mange av innbyggerne på Vea, medlemmer i Skudenes & Åkra Sparebank og det ble besluttet at banken skulle dra til kundene i. Nå var ikke dette noe enkel beslutning hverken sikkerhetsmessig eller logistisk.

I de første årene hadde bankfilialen åpningstid 2 timer, 2 dager pr. uke og det foregikk slik at ansatte i hovedkontoret på Åkra, tok med seg papirer og penger i en veske og satte seg på bussen til Vea når forretninger skulle gjøres. Skudenes & Åkra Sparebank leide i starten lokaler, som senere ble starten på Banken i Vea. Etter hvert som tiden gikk ble virksomheten modernisert og i 1966 kjørte man bil til bankfilialen for å ha åpningstid fra kl. 10-12. Sakte men sikkert ble åpningstiden utvidet, ikke med antall timer pr. dag, men antall dager pr. uke. På 1970 -tallet var grunnlaget for bankvirksomheten blitt så stor at banken holdt åpent hver eneste dag, hele dagen. Dette reflekterte det store kundegrunnlaget Skudenes og Åkra Sparebank AS har på Vea.

Tiden var moden for å fornye seg og banken ville som en gest til kundene og bygda, vise at vi vil satse på Vea. Her ønsker vi å lage noe vakker, nytt og funksjonelt. Tanken var at banken, sammen med tannlegen som de også til nå hadde delt hus med skulle få med seg flere bedrifter, bransjer og   leiligheter inn i bygget. Dette var en moderne tanke og bygget skulle brukes gjennom hele døgnet. Får å få til dette måtte man overta en del arealer i sentrum som det da skulle bebygges. Til sist var det slik at banken ikke kom i mål med alle areal overtakelser. De tilgjengelige arealer la føringer for hvordan det nye byggets form ble til. Bygget rommer i dag foruten banken og tannlegekontor, 8 leiligheter. Parkeringsplassen til bygget er laget til på baksiden.

Rolf Pedersen, den gang banksjef for Skudenes & Åkra Sparebank, forteller videre at nå skulle det settes opp et flott bygg for innbyggerne og kundene på Vea. Det var viktig for banken å lage noe pent, noe gjenkjennelig, noe som hadde et fremtidsrettet preg. Tomten ble som sagt meget retningsgivende for byggets utforming når Thomas Brekke, fra Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS begynte tegnearbeidet.

Thomas Brekke kan fortelle at bygget ble formet i en 3 kant som utnyttet tomten mest optimalt. Bygget er internasjonalt i utformingen, dvs. at du kan få assosiasjoner til bygg du ser andre steder og i større metropoler. Materialene som er benyttet i bygget har høy kvalitet og er granitt, glass og metall. Dette er ikke et typisk boligbygg men et moderne urbant og funksjonelt bygg. Det vi kan merke oss er den inntrukne fronten som tar kunden litt bort fra vegkrysset utenfor. Bygget har adkomst fra alle 3 sider noe som gir de forskjellige brukerne både adskilte og felles adkomst.

Bygget ble tatt i bruk 5.desember 2002 og fra Skudenes & Åkra Sparebank sin årsberetning hentes følgende setning: Banken hadde lagt opp til storstilt feiring av begivenheten med nytt bankbygg i Veavågen og bygdefolket støttet helhjertet opp om arrangementene i tilknytning til åpningen. Rolf Pedersen kan fortelle om ikke mindre enn 4 selskaper som måtte til for å åpne bygget. Innbyggerne i Vea kom til banken, ble behørig vist rundt før alle ble med til festlokaler som var pyntet på Sanitetshuset. Her ble det servert smørbrød og kaker. Utover dette var det underholdning med Jostein Myklebust ,«Han Innante» Torolf Nordbø (som for øvrig var lærer på Åkra U-Skole på midten av 70 tallet) og musikere.

I senere tid har Skudenes og Åkra Sparebank pyntet med rullesteiner langs øst siden av bygget, noe som gir både et skille til hovedvegen samt en visuell tilnærming til Vea kirkes natursteins mur på motsatt side av vegen. En mur som for øvrig ble satt opp på dugnad av Vedavågen Bygdelag, med betydelig økonomisk tilskudd fra Skudenes & Åkra Sparebanks gavefond.

På bankens vestre langside er det pyntet med rullesteiner og oppå disse et flott anker. I utgangspunktet har ikke arkitekten og Skudenes & Åkra Sparebank tillagt bygget noen spesiell tilnærming til det maritime. Når det er sagt, gjør den uvanlige formen på bygget, de store vindusflatene som gjengir været og omgivelsene, sitt til at undertegnede får assosiasjoner til noe maritimt.

Bankbygget er et moderne, tidløst, flott bygg som er omgitt av andre sentrale flotte bygninger, som Vedavågen skole og Vedavågen kirke. Jeg håper at de som besøker Vea tar seg tid til å parkere bilen, rusler en god tur i sentrum. Ta i nærmere øyesyn disse flotte byggene og hva Vea ellers har å tilby.

Bankbygget føyer seg inn i rekken av flotte bygg som er satt opp på Vea. I mine øyne kanskje noen av de flottere og mest spennende bygg på Karmøy. Jeg håper flere vil ha spennende arkitektur i tankene nå når «nye» vestsiden skal utformes de neste 10 år. Hadde ikke det vært interessant?

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies