Bygging av moloene i Åkrehamn

Bygging av moloene i Åkrehamn

av Karl Sjøen

1897 – 1898

Det første arbeidet med havna i Åkrehamn startet opp i 1897. Mellom «fastlandet» og Åkreøyna ble det bygget ei 30 meter bred og 70 meter lang kaiflate, avgrenset av granittmurer i sjøen. Arbeidet var ferdig i 1898, og det er dette vi i dag kaller «Kaien».

1910 – 1921

Havnearbeidet fortsatte i 1910 med byggingen av de to moloene mellom Nordre-, Midtre- og Søre Varholmen, den 205 meter lange moloen fra Søre Varholmen til Mortholmen, og så moloen fra Årabrotsholmen til fastlandet. Moloen lengst sør i havneinnløpet ble også satt opp i denne perioden. Havna ble mudrer opp, og fikk innseiling både fra sør mellom Mortholmen og Årabrotsholmen, og fra vest gjennom Leiasundet.

Stein til moloene ble tatt ut fra holmene i havna og granitt ble tatt ut på Salvøy og Sævik på Vea. Noe av granittsteinen kom også fra Mølstrevåg i Sveio. Dei fleste av arbeiderne var tilreisende. Arbeidet med byggingen av moloene fra Nordre Varholmen og sørover var ferdig i 1921.

1948 – 1949

Selv med de moloene som nå var bygget, var ikke havneforholdene særlig gode når det var uvær. Åkra heradsstyre vedtok derfor at Leiasundet mellom Svendsholmen og Nordre Varholmen måtte stenges med en molo. Dette arbeidet startet opp i 1948 og ble fullført i 1949. Det sjødraget som tidligere hadde vært et problem var nå borte, og Åkrehamn ble ei trygg havn for fiskeflåten.

Link til hele artikkelen med bilder

 

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies