Styret i Åkrehamn Vekst

Styret i Åkrehamn Vekst

Leder Jørgen Sletten

Nestleder Jonas Simonsen

Styremedlem Lise Marit Grindhaug

Styremedlem Ludvig O. Egge

Styremedlem Susanne Jakobsen Kvalvik

Styremedlem Ann Kristin Utbø Vea

Styremedlem Kjartan Medhaug

 

Styrets sammensetting i 2017. Fra venstre: Ann Kristin, Susanne, Jonas, Jørgen Ludvig og Kjartan. Lise Marit var ikke tilstede da bildet ble tatt, men nedenfor peker hun på styrebildet og sier her er også jeg med 🙂

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex