Folketall og omsettning

Åkrehamn hovedpunkter 2016

Folketall:

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 +/- fra sist år
Åkrehamn 7233 7422 7577 7651 7725 7818 7908 8045 8055 8193 138
Veavågen 2668 2681 2728 2769 2796 2848 2844 2871 2965 2983 18
Kopervik 6311 6441 6564 6580 6698 6879 6990 7131 7198 7178 -20
Langåker – Ferkingstad 1288 1299 1312 1319 1321 1349 1345 1356 1350 1347 -3
Vikra Sandve 439 413 445 447 448 453 437 438 422 439 17
Østrem-Bygnes 2670 2687 2677 2712 2791 2785 2794 2838 2872 2860 -12
Skudenes 3588 3580 3610 3637 3679 3651 3670 3694 3709 3695 -14
Sum 24197 24523 24913 25115 25458 25783 25988 26373 26571 26695 124

 

Åkrehamn/Vedavåg er den største sonen på Karmøy(sone2.) med 11.176 innbyggere. Åkrehamn er den største av de tre byene på Karmøy, men kommunesenteret Kopervik og Åkrehamn er tilnærmet like store.

Vi har delt sone2. her siden Åkrehamn og Vedavåg ligger 4 km fra hverandre.
Folketallet har fra 2007 til i dag økt mest i Åkrehamn.

Karmøy kommune har til sammen 42.187 innbyggere pr. 1.1.2016.
Haugesund kommune har 36.951 innbyggere pr. 1.1.2016

Haugalandet (9 kommuner) har pr. 1.1.2016, 114.122 innbyggere

        Omsetning: Alle tall i millioner

  2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015 Økning %
Åkrehamn 1165 1391 1268 1239 1331 1470 1612 1831 1986 1848 -6,9
Sevland 194 225 325 284 263 252 297 251 257 298 15,9
Ferkingstad 6 6 13 24 29 17 18 27 36 40 11,1
Veavågen 558 465 461 446 616 800 785 767 828 785 -5,2
Sum 1923 2087 2067 1993 2239 2539 2712 2876 3107 2971 -4,4

For 2015 anslår vi et beløp på ca 650 mill som er omsatt i Åkrehamnområdet, men ikke er med i tallene ovenfor. Det er kjeder og bedrifter som har regnskapet sitt på annet postnummer, og de kommer derfor ikke med i rapporten vår. Vi begynner å få stabile tall etter at flere bedrifter nå er gått over til AS, slik at regnskapstall foreligger offentlig.

 

 

 

Driftsresultat i områdene: (tall i tusen)

2015 Omsetning driftsresultat Egenkapital Prosent omsetning Resultat
Åkrehamn 1 848 396 180 852 1 617 248 9,78 %
Sevland 298 177 24 628 113 511 8,25 %
Ferkingstad 39 904 2 432 17 922 6,10 %
Veavågen 784 569 42 390 627 398 5,40 %
Sum 2 971 046 250 302 2 376 079 8,42 %

Omsetning og driftsresultat er i 2015 mindre enn året før, mens egenkapitalen har steget

 

                               Ansatte i vårt område: (antall personer i arbeid)

  2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011 2012. 2013. 2014. 2015.
Åkrehamn 2010 2297 2184 2327 2011 2090 2166 2142 3154 2925
Sevland 301 275 269 273 215 220 251 230 306 298
Ferkingstad 248 189 198 202 133 149 145 150     217 195
Veavågen 672 596 605 573 657 775 794 847 1319 1187
Sum 3231 3357 3256 3375 3016 3234 3356 3369 4903 4605

                              Foretak registrert:

  2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 2013. 2014. 2015.
Åkrehamn 804 871 847 900 907 992 1007 961 957 988
Sevland 183 179 181 187 207 214 228 230 236 242
Ferkingstad 166 167 166 164 166 173 172 169 180 184
Veavågen 291 321 323 337 355 401 414 403 430 454
Sum 1444 1538 1517 1588 1628 1780 1821 1763 1803 1868

 

Vi har vurdert bedriftene som er registrert og finner 400 større næringsfirma i vårt område. Når det gjelder ansatte i handel og næringsbedrifter i området, er tallene litt usikre. Alle tall fra basen som omsetning, foretak og ansatte er fra sist regnskapsår, i dette tilfellet fra 2015

 

Åkrehamn Vekst 19.9.2016

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies