Medlemsfordeler

Åkrehamn Vekst ble stiftet den 02.03.05 som en handel og næringsforening i Åkrehamn og nærliggende områder. Foreningen ønsker å tilrettelegge forholdene for alle handels- og næringsbedrifter i og rundt Åkrehamn.

Åkrehamn Vekst arbeider for å skape gode forhold for eksisterende næringer i Ferkingstad, Ådland, Åkrehamn, Sevland og Vedavåg. Vi ønsker også å være innovative og skape nye arbeidsplasser og virksomheter som vi mangler.

Bedriften blir presentert i vårt bransjeregister. Nettsiden har ca 10.000 sidevisninger i måneden. Den er google optimalisert, noe som betyr at om noen for eksempel søker et firmanavn + åkrehamn og dere er i vårt bransjeregisteret, kommer vår side som regel opp blant de tre første oppføringene i søkeresultatet.

Sosiale medier. Vi er aktive på Facebook, Twitter og Instagram. Her synliggjøres også aktiviteter og tilbud fra våre medlemmer.

Nettsiden. På vår nettside har vi et eget intranett for medlemmer. Du finner det på www. akrehamn-vekst.no venstre side under Bli medlem og Intranett for medlemmer. Passord får du oppgitt ved innmelding.

Fellesannonseringer. Gjennom fellesannonseringer økes synligheten og dermed effekten av markedsføringskronene.

Råd og bistand.Vi sitter på kompetanse og erfaring som medlemmene drar nytte av. Vi har et stort nettverk der vi kan hente kunnskap som medlemmene våre trenger. Vi er kommunens førstelinjetjeneste for nyetablere i vårt område.

Kontaktflate/nettverk. Ved å delta på Åkrehamn Vekst sine arrangementer har du mulighet til å utvide ditt nettverk og kontaktflate. Vi arrangerer frokostmøter, julelunsj med mer. Vi kan tipse og ”spleise deg” om aktuelle samarbeidspartnere, aktuelle kunder etc.

Handla Hima. I samarbeid med Byen Vår Kopervik og Skudeneshavn Næringsforening har

vi utviklet konseptet Handla Hima for å motivere Karmøybuen til å handle på Karmøy. Handla Hima har egen Facebookside, begrepet vil brukes aktivt i markedsføring og det vil bli arrangert møter for medlemmene med fokus på dette, slik at vi sammen kan utvikle konseptet.

Rabattavtaler. Vi har en rekke avtaler med leverandører som gjør at våre medlemmer får gode rabatter. Dette gjelder annonsering i ulike media, telefoni, kontorrekvisita, flyreiser, purehelpPRO med mer.

Kurstilbud: Vi tilbyr kurs til våre medlemmer i egen regi og i samarbeid med Skape og Level Utdanning.

Lobbyvirksomhet  Vi har god kontakt med lokale politikere og fylkespolitikere og framsnakker Vestsiå jevnlig.

Aktiviteter på Vestsiå. Vi arrangerer markedsdager som ”Glade mai dager” og ”Høstmarked”. Vi er med på å arrangere Blått flagg, Vi arrangerer også ”Damenes Aften”.

Markedsføring av Vestsiå. En av hovedoppgavene våre er å markedsføre Vestsiå – Ferkingstad, Ådland, Åkrehamn, Sevland og Veavågen. Dette nyter alle bedriftene her godt av og vår filosofi er at om vi alle bidrar til å dra markedsføringslasset sammen jo sterkere blir vi. Så jo flere som blir med i Åkrehamn Vekst jo sterkere muskler får vi og jo større ringvirkninger får det for den enkelte bedriften. Vi vil derfor veldig gjerne ha deg med på laget.

Ta kontakt med Åkrehamn Vekst på post@akrehamn-vekst.no eller mobil 916 97 245 for mer informasjon og innmelding

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies