Medlemsavtale

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om medlemskap i Åkrehamn Vekst.
E-post: post@akrehamn-vekst.no   eller mobil 916 97 245

Medlemsavtale PDF

 

ÅKREHAMN VEKST Medlemsavtale

 

Firma:____________________________________________________________________

Postadresse:______________________________________________________________

Besøksadresse:___________________________________________________________

Kontaktperson:___________________________________________________________

Tlf: ___________________    e-post:__________________________________________

Webside:____________________         Facebook:_______________________________

Twitter: _____________________         Instagram:_______________________________

Med org. nr:  __________________________tegner seg herved som medlem i handel og næringsforeningen Åkrehamn Vekst fra:

Årlig serviceavgift:

Organisasjoner(lag og foreninger)                                                          kr   800,-
Kjøpesenter bedrifter / butikker (pr.butikk)                                              kr 2.000,-
Gårdeiere og bedrifter som omsetter for under 2 millioner                     kr 2.600,-
Bedrifter med omsetning fra 2 til 5 millioner                                           kr 4.800,-
Bedrifter med omsetning fra 5 til 10 millioner                                         kr 6.500,-
Bedrifter med omsetning over 10 millioner                                             kr 7.500,-

Serviceavgift for vårt selskap er kr________________ pr. år som betales årlig.
Medlemskap må sies opp skriftlig.

Åkrehamn, __________/_________20_____

Underskrift medlem                               Underskrift Åkrehamn Vekst

                                                                 

 

 

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex