Sjømatrapport

Åkrehamn Vekst sammen med aktører inne sjømatbedrifter laget en sjømatrapport for Ferkingstad til Åkrehamn. Åkrehamn Vekst i samarbeid med Karmøy kommune søkte høsten 2005 fylkeskommunen om prosjektmidler for å utarbeide en sjømatrapport som vi har kalt «Sjømat i Åkrehamn, fra hav til bord»Rogaland Fylkeskommune godkjente prosjektet og vi nedsatte en styringsgruppe bestående av Geir Kenneth Eriksen fra Karmøy Fiskarlag, Inger Kallevik Haavik fra Karmøy kommune, Olav Bøhn fra Karmøy Næringsråd, Bente Thorsen fra Karmøy FRP og Per Inge Eriksen fra Åkrehamn Vekst.Styringsgruppen nedsatte videre en arbeidsgruppe bestående av Håkon Torsvik, Tom Arne Torsen, Ove Magnussen, Håkon Kristiansen, Magnus Tangen, Bjørn Ove Thorsen og prosjektleder Per Inge Eriksen.

Gruppen har over 340 arbeidstimer i prosjektet. Videre har arbeidsgruppen kommet frem til en handlingsplan som de kommer til å søke fylket om nye midler i Regionalt Utviklings Prosjekt (RUP)

Handlingsplanen viser at det skal arbeides for å opprette et eget selskap i Åkrehamn for å utvikle og markedsføre nye produkter fra Karmøy.

Last ned PDF-versjon av rapporten her:

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies