Glimt fra gamle dar, Ådland Skolekrets

Glimt fra «gamle dar» ligger her som en PDF som kan lastes ned i sin helhet

Glimt fra ”gamle-dar” i Ådland skolekrets

Mine barnebarn spør av og til om hvordan det var i ”gamle-dar”. Jeg har prøvd å svare, men ofte blir det bare bruddstykker, løsrevet fra helheten. Av den grunn har jeg notert en del historier og beskrivelser fra dagliglivet i tidligere tider i Ådland skolekrets. Derved har de anledning til å få et mer komplett perspektiv på de forholdene folk levde i gjennom ulike generasjoner. Kanskje kan det bidra til økt forståelse, tilhørighet og identitet for dem, og eventuelt for andre som måtte ha interesse for vår lokale historie.

En STOR TAKK til Kristoffer Liknes, som har vært min faste ”informant” om tiden før jeg ble født.                                                                        Lokal uttale/dialekt er skrevet med skråstilt skrift og/eller i ”anførselstegn” – forklaring i (parentes).

Håkon Liknes                                                                                                                                                  

 

Ådland skolekrets består av følgende gardsnummer:
Gnr. 16 Medhaug, Gnr. 17 Ådland, Gnr. 18 Fagerland, Gnr. 19 Øvre Liknes, Gnr. 20 Nedre Liknes.  
Uttale på lokal dialekt: Mehaug, Åddlann, Farlann, Øvra-Likknes og Nera-Likknes.

I tidligere tider var det ingen fast ordning for skolevesen i Åkra sogn, utenom konfirmasjons-undervisning, som ble foretatt av presten og klokkeren. En tid var det lærere som gikk på omgang – den såkalte omgangsskolen. Husmenn og de fattige var fritatt fra denne. Det het at til å holde skole kunne en godta menn fra bygden, som kunne lese og skrive, og som forstod sin kristendom, og som hadde evnen til å lære andre. Men det var først ved loven om Allmennskolen at skolen ble noe lignende dagens ordning. Den første ”faste” skole i Åkra begynte 1. juli 1852. Det første skolehuset ble bygget på Snartaberg i 1855. Den første skoleprotokollen viser at Ådland har hatt ”fast” skole fra samme år som Åkra, med beliggenhet nær riksveien på Ådland. Men Ådland har også hatt et kanskje like gammelt skolehus, plassert på Bødn (Nedre Liknes).

Peder Larsen, født 1829, døde 15.01. 1908, Øvre Liknes, bnr. 5 – gift med Ingeborg Tomasdtr., født 1830, døde 21.04. 1908, kalles skoleholder i 1855 og landhandler i 1900 (han var også kalt Skule-Per).

 

 

 

 

 

                                    

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies