Karmøy Næringsfond tilført 5 millioner kroner, her kan du søke om midler til gründerbedrifter i tidlig fase

5. juni 2020

5 mill. kroner til Karmøy Næringsfond
Denne uken besluttet kommunestyret i Karmøy kommune å tilføre ytterligere 5 millioner kroner til Karmøy Næringsfond. Økt kapitalisering av næringsfondet vil gi et større handlingsrom for å kunne bistå næringslivet i omstillingsprosesser.

De siste månedene har satt ytterlige fokus på behovet for omstilling og innovasjon, og det er derfor en stor glede at Karmøy kommune bidrar til å kunne realisere slike prosesser gjennom å øke tilgjengeligheten til risikokapital.  Fondet forvaltes av Validé Haugesundregionen, og du kan lese mer om kriteriene for investering og søknadsprosessen her.

Karmøy Næringsfond har seks selskaper i sin portefølje og har bl.a bidratt i utviklingen av selskapene Alginor, Norcable og Sky of Norway som du kan lese mer om

 

Validé utøver forvaltningen av Karmøy Næringsfond i tråd med mandat og eierstrategi utarbeidet av Karmøy kommune. Mandatet til fondet er å bidra til å møte behovet for risikokapital i gründerselskaper i tidlig vekstfase, små- og mellomstore bedrifter (SMB) som arbeider med en ekspansiv strategi for å løfte selskapet til en ny vekstfase, eller selskaper i omstilling hvor ansatte overtar driften hvor konsernet har besluttet nedleggelse av lokale arbeidsplasser.

Hensikten er å ivareta og skape nye arbeidsplasser i kommunen og konkurransedyktig avkastning til eierne gjennom utvikling og salg av disse virksomhetene.

 

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies