Bli medlem

Nyheter

Åkrehamn Vekst arrangerer frokostmøte 10. mars med viktig tema

Publisert

[caption id="attachment_17038" align="aligncenter" width="500"] Næringssjef i Karmøy kommune Per Velde[/caption] Vedlegg PDF Innbydelse Attraktivitet og Verdiskapning er nedadgående på Karmøy ved næringssjef Per Velde. Dette møtet bør være viktig for alle som driver bedrift og butikk. Kommunen har bestilt to rapporter  fra henholdsvis Menon og Telemarksforskning. 1) Menon: Måltall - verdiskaping Viser privat verdiskapning
  1. a) Haugalandet i 2018 på 43 mrd, med en vekst fra 2010 på 32%. Tilnærmet 0-vekst siste år. Privat verdiskaping pr innbygger kr. 362 222 (indikator for velferdsutvikling)
  2. b) Bergenregionen 155 mrd, med vekst på 41%. Privat verdiskaping pr innbygger kr. 400 988
  3. c) Stavangerregionen viser 578 mrd med vekst på 59%. Privat verdiskaping pr innbygger kr. 1 696 500
2) Menon: Realinvesteringer Realinvesteringene de siste tre årene er dalende. 3) Telemarkforskning: Regional analyse Haugalandet Næringslivet på Haugalandet har hatt lavere vekst i antall arbeidsplasser enn næringslivet i resten av landet siden 2011, og betydelig lavere i prosent i 2018 enn landsgjennomsnittet. Dette indikerer at næringsattraktiviteten var negativ i 2018. Til sammenligning hadde Stavangerregionen den beste næringsattraktiviteten i landet. men samtidig blant landets laveste bostedsattraktivitet. Haugalandet har bedre bostedsattraktivitet i 2018 enn Stavangerregionen, men dessverre likevel negativ. Negativ bo attraktivitet har ført til negativ befolkningsvekst siste år (-0,2%) har også svekket næringsattraktiviteten. Dette går hånd-i-hånd. Vi får også et innlegg fra Erik Grønbech Hope i Nav som skal ta opp inkluderende arbeidsliv for alle. Nå kan alle bedrifter bli IA-Bedrift. Han kommer også inn på at alle bedrifter bør søke etter kandidater til nye stillinger på flere kanaler.