Månedens Bedrift mars 2019, Lege Bjørn Rismyhr

25. februar 2019

Bjørn Rismyhr åpnet sin allmennpraksis på Karmøy i 1981, to år etter ferdig legeutdannelse, etter turnustjeneste ved Haugesund sykehus og en periode som distriktslege i Tana i Finnmark. Først var han ett år ved Legesenteret i Skudeneshavn før han fikk i oppgave å sette i gang Legesenteret i Åkrehamn i 1982. I 1995 startet han privat allmennpraksis i Rådhusveien 16, Åkrehamn.

Siden han nå er 67 år gammel, spurte vi om han snart skulle gå av med pensjon. Bjørn svarer kontant at han fortsatt opplever arbeidet sitt som spennende og meningsfullt og han trives meget godt i møte med sine pasienter. Så lenge han er frisk og trives godt, ønsker han å fortsette sitt yrkesliv i enda noen år. Når han en gang ønsker å bli pensjonist, kommer nye unge leger til å overta hans praksis.

Vi lurte også på hvorfor han har sin legevirksomhet arrangert som et AS. Bjørn er klar og tydelig med en gang på at det regnskapsmessig er riktig å skille legeforretning og privatøkonomi. I sin tid var jeg faktisk den første legen på Karmøy til å gå over fra personlig firma til AS, sier han, og fortsetter: ” Etter at jeg i Karmøy Legeforum hadde arrangert kurs om legevirksomhet som AS, eller personlig firma, gjorde flere leger på Haugalandet det samme som meg og etablerte sine legevirksomheter som AS.

Bjørn Rismyhr har i sin allmennpraksis i Åkrehamn sentrum ansatt to legesekretærer, Signe H. Ferkingstad og Bjørg Eliassen, begge i halve stillinger. Akupunktur er også en del av hans praksis. Han har jobbet som studierektor ved Nordisk Akupunkturhøgskole i Oslo og Bergen i 25 år. Bjørn har spesielt interessert seg for smertebehandling og spesielt for smerter fra muskel-skjelettsystemet. Han har også initiert og etablert en fagforening for akupunktører i Norge, nå med navnet Norsk akupunkturforening hvor han for noen år tilbake ble utnevnt til æresmedlem. I tillegg til å være allmennlege, er Bjørn Rismyhr også sjømannslege og offshorelege.

Han er også universitetslektor ved Universitetet i Bergen hvorfor han årlig har to 6-års medisinerstudenter fra universitetet i 6 ukers praksistrening på kontoret. I denne perioden lærer han dem hvordan han som fastlege møter og behandler pasienter i allmennpraksis. Legekontoret behandler mange personer hver uke og pasientpopulasjonen har forandret seg mye de siste årene, sier han. Som eksempel nevner han at pasientene nå kommer fra mange ulike nasjoner. Han forteller at han i sin legepraksis i alle fall behandler personer med 20 forskjellige nasjonaliteter. Mange konsultasjoner skjer derfor med telefontolk. Også Åkrehamn og Karmøy er på god vei til å bli et internasjonalt samfunn, påpeker han.

Vi ønsker å vite litt mer om Bjørn og hans akupunkturbehandling, spesielt hvordan det kan ha seg at han kan undervise i denne behandlingsformen i Kina. Det er jo fra Kina denne akupunkturen kommer fra, så det burde vel være kinesere som underviste her i landet. Bjørn rister på hodet og forklarer at det er forskjell på vestlig medisinsk akupunktur og den klassisk-kinesiske formen. Den vestlige formen for akupunktur er akupunktur forsket på i Vesten gjennom mange år. Den klassisk kinesiske akupunkturen bygger på erfaringskunnskap. Bjørn underviser i begge former. Bjørn har fra 1994 til 2009 vært tilknyttet China Beijing International Acupuncture Training Centre (CBIATC) i et professorat. Og skolen hans, Nordisk akupunkturhøgskole, har vært en avdeling av CBIATC. Ved CBIATC underviser de helsepersonell fra hele verden i akupunktur, også mange kinesere. Undervisningen skjer på engelsk. Så når han underviser der, er språket engelsk,. Bjørn er nå pensjonist i stillingen som professor i Beijing ettersom pensjonsalderen ved kinesiske universiteter er 55 år. Likevel reiser han til Beijing av og til, men nå som gjesteforeleser. For to år siden var han også gjest i et tv-program om Kinas bidrag til verdens kulturarv. I programmet ble han intervjuet om sitt arbeid med akupunktur i legepraksis, sin stilling ved universitetet og sin skoles samarbeid med universitetet i Beijing. I tillegg behandlet han én publikummer med akupunktur direkte på tv. Heldigvis med godt resultat, sier han og smiler.

Til slutt tar vi med en del av legens praksis gjennom årene, utenom den vanlige allmennlegens gjøremål:

– vært overlege ved Karmøy og Bokn trygdekontorer i 7 år (1998-1995)

-eier og studierektor ved Nordisk akupunkturhøgskole fra 1984-2009

-professor i akupunktur for Nordisk akupunkturhøgskole ved China Beijing International Acupuncture Training Centre (CBIATC) fra 1994- 2009. Han har ved flere kurs undervist i akupunktur ved CBIATC for akupunktører fra hele verden.
– vært med å etablere den største fagforeningen for akupunktører i Norge: Norsk akupunkturforening. Her er han æresmedlem.

– etablert og drevet Karmøy Legeforum, senere Haugalandet Medisinske Forum fra 1982-2017. Han har i disse fora arrangert 15-20 kveldsmøter pr.år i ulike medisinske fag for allmennleger og sykehusleger, totalt rundt 450 møter.

 

Hans aktiviteter utenom fastlegeprakis er nå:

– universitetslektor i medisin ved Universitetet i Bergen

– underviser i smertebehandling og akupunktur i innland og utland (pt.Kina og Spania)
Bjørn Rismyhr er forøvrig medlem av Karmøy Vest Rotary klubb og er meget aktiv i arbeidet for Rotary. Du kan se han kjøre rundt i sin Mercedes med bilskiltet Rotary.

 

Åkrehamn Vekst er imponert over det varierte arbeidet Bjørn og hans team utfører til daglig. Vi ønsker lykke til videre med praksisen her på Åkra.

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies