Åkrehamn Vekst arrangerte møte for medlemmene med tema kommunedelplanen for Åkrehamn

11. desember 2018

 

Et 20 talls medlemmer gikk gjennom forslag til kommunedelplanen for Åkrehamn. Etter en innledning delte vi opp i grupper der alle skulle prioritere 3-5 innmerknader til innspill. Etter på møttes vi igjen i plenum og ble enige om hvilke prioriteringer Åkrehamn Vekst skal sende til kommunen. Et meget godt møte med mange gode innspill.
Planen i sin helhet er meget god og vi ser frem til at Karmøy kommune vedtar denne planen og bevilger penger til å utvikle Åkrehamn Sentrum

 

© Åkrehamn Vekst — Utviklet av Appex

Personvern & cookies